1. Opšti uslovi korišćenja i kupovine u Internet prodavnici www.woolnia.com

Opšti uslovi korišćenja i kupovine na web lokaciji www.woolnia.com
Ovaj tekst definiše osnovna pravila kojih će se pridržavati Nenad Čorokalo pr Woolnia knit (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnji korisnik prodavnice (u daljem tekstu: Kupac) kako bi se obezbedilo uspešno okončanje prodajnih transakcija putem web prodavnice na web lokaciji www.woolnia.com
Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja i kupovine u zavisnosti od promene ponude svojih usluga i (ili) važećih zakonskih propisa. Kupac je dužan da proveri informacije u vezi sa uslovima poslovanja i uslovima kupovine na web lokaciji pre svake kupovine. Korišćenjem web lokacije, Kupac se slaže sa Opštim uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje i kupovina.

Svaka porudžbina / kupovina robe izvršena putem web prodavnice istovremeno obavezuje Prodavca i Kupca i ne može se otkazati ili promeniti bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će slediti sledeće korake tokom naručivanja / kupovine robe putem web prodavnice prodavca:

1. Izbor proizvoda
2. Izbor prave veličine, boje i količine proizvoda
3. Registracija ili unos ličnih podataka
4. Pregled svih informacija, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opšti uslovi korišćenja i kupovine.
5. Završetak porudžbine
6. Plaćanje odabranim načinom plaćanja
7. Dostava robe

Prodavac je dužan da po prijemu porudžbine kupcu pošalje e-mail sa potvrdom narudžbe koja sadrži oznaku (model), boju, cenu i količinu naručenih proizvoda, ukupan iznos za plaćanje, odabranu uplatu, način i isporuku, kao i detalje o adresi za isporuku koje je odredio Kupac.

Imajući u vidu da su svi Woolnia. proizvodi ručne izrade, vreme potrebno za njihovu proizvodnju je oko 15 radnih dana, uz moguća odstupanja od navedenog roka. Prodavac se obavezuje da će obavestiti kupca čim je naručeni / kupljeni proizvod napravljen i da će robu poslati u roku od 24 sata od datuma proizvodnje.

Kupac je dužan da prodavcu dostavi tačne podatke za isporuku robe (ime i prezime, punu adresu isporuke, kontakt telefon i e-mail kupca). Ako kupac pruži netačne ili nepotpune informacije, prodavac ne može biti odgovoran za probleme u isporuci ili preuzimanju naručene robe. Pored toga, prodavac neće biti odgovoran za bilo kakve probleme koji proizilaze iz isporuke od strane ovlašćene kurirske službe, niti za bilo kakve probleme koji nastaju zbog (ne) prihvatanja robe od strane kupca. U takvim slučajevima, ako se roba vrati na adresu Prodavca kao neisporučena, Prodavac će takođe imati pravo da naplati troškove neuspele isporuke (otpreme) robe Kupcu prilikom sledećeg pokušaja isporuke.

U slučaju da Kupac izvrši plaćanje iznosa manjeg od ukupnog iznosa narudžbenice, smatraće se da kupovina nije završena i uplaćeni iznos će biti vraćen Kupcu.

Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan da proveri kvalitet i stanje isporučene robe.
Ako su na paketu vidljiva oštećenja u vidu pocepanih delova ili udubljenja, Kupac je dužan da zatraži otvaranje paketa u prisustvu kurira. Ako se tom prilikom utvrdi da su proizvodi oštećeni, sačinjava se izveštaj o potraživanju.

Bilo koja potraživanja biće rešena u skladu sa Uslovima za podnošenje zahteva i povraćaj robe.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji se ne mogu rešiti sporazumno i u duhu dobre saradnje, nadležan je Sud u Beogradu.

Podaci o kupcu smatraju se poverljivim i neće se prenositi trećim licima.
Nenad Čorokalo PR Woolnia knit

Korpa

Nemate proizvoda u korpi